Säkerhet

Säkerhet har blivit ett högprioriterat område för många organisationer. Med en hotbild som blir allt mer närvarande är det en ansträngande

utmaning att ständigt försöka säkerställa att man har ett fullgott skydd.

Låt oss guida er

Vill ni ha hjälp att se över er miljö eller bara är intresserade av att prata med en expert - tveka inte att kontakta oss! Vi debiterar ingenting för en inledande dialog utan enbart om vi ska hjälpa er aktivt.

säkerhetsområden
  • Översyn och åtgärd
  • Antivirus
  • Penetrationstest
  • Nanoutbildning
  • Backup
  • Intrångshantering

Översyn och åtgärd

Vi har hjälpt många organisationer att se över säkerheten i IT-miljön.
Våra certifierade konsulter kan göra allt från att säkerställa att ni har rätt inställningar i Microsoft till att konfigurera hela IT-miljön med säkerhet som en grundpelare.

Antivirus

Vi kan hjälpa er med antivirusskydd.
Vi tillhandahåller både managerade antivirustjänster och vanliga licenser för antivirus.

Penetrationstest

Låt oss hacka er! Vi tar reda på era svagheter och berättar hur ni kan täppa igen luckorna.

Nanoutbildning

En viktig aspekt inom säkerhet är att utbilda användarna.
Nanoutbildningar är korta utbildningar som genomförs löpande.
Sessionerna tar 5-10 minuter och går igenom viktiga säkerhetsfrågor.
Användarna testas praktiskt genom fingerade phisingmail.

Backup

Om olyckan är framme är det viktigt att snabbt kunna vara uppe på banan igen. Vi kan backa upp Microsoft 365 och/eller hela datorn.
Allt skickas och lagras säkert och krypterat.

Intrångshantering

Om ni har blivit drabbade av ett intrång så kan vi snabbt allokera resurser som hjälper er att hantera situationen. Vi har hjälpt drabbade organisationer att utforma strategier och utföra det som krävs för att verksamheten ska kunna fungera igen så snart som möjligt.

 
Vill du höra mer? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp dig!