Säkerhet

Säkerhet har blivit ett högprioriterat område för många organisationer.

Med en hotbild som blir allt mer närvarande är det en ansträngande utmaning att ständigt försöka säkerställa att man har ett fullgott skydd.

Antivirus
Vi kan hjälpa er med antivirusskydd.
Vi tillhandahåller både managerade antivirustjänster och vanliga licenser för antivirus.

Penetrationstest
Låt oss hacka er! Vi tar reda på era svagheter och berättar hur ni kan täppa igen luckorna.

Nanoutbildning
En viktig aspekt inom säkerhet är att utbilda användarna. 
Nanoutbildningar är korta utbildningar som genomförs löpande.
Sessionerna tar 5-10 minuter och går igenom viktiga säkerhetsfrågor.
Användarna testas praktiskt genom fingerade phisingmail.


Backup
Om olyckan är framme är det viktigt att snabbt kunna vara uppe på banan igen.
Vi kan backa upp Microsoft 365 och/eller hela datorn.
Allt skickas och lagras säkert och krypterat.


säkerhetsområden
  • Antivirus
  • Penetrationstest
  • Nanoutbildning
  • Backup