SMALL


Vill du ha någon ringa till när du har problem med IT eller när du behöver en extra hand med något projekt?

Small lämpar sig väl om du behöver hjälp då och då. Det är inga fasta kostnader utan enbart löpande debitering.

Kontakta helt enkelt Supporten om du stöter på IT-problem så hjälper vi dig via telefon, e-post eller via fjärrverktyg.