Vad är viktigt i en printlösning?


Vi tror oss ha identifierat ett antal kriterier för en lyckad kundupplevelse:

  • Driftsäkerhet
  • Användarvänlighet
  • Kostnad 
  • Miljö
  • Service & Support 
  • Produktivitet
  • Flexibilitet
  • Säkerhet

Vi är inte ensamma om dessa insikter. Däremot har vi med vår mångåriga erfarenhet tagit fram lösningar som på riktigt uppfyller kriterierna.
Technix är en oberoende återförsäljare. Det innebär att vi alltid eftersträvar att leverera det bästa på marknaden.
Vi har inga förpliktelser att leverera en viss typ av lösning. Vi sonderar ständigt marknaden för att finna de bästa lösningarna för att göra våra kunder nöjda.

Inte bara tomt prat! Hur gör vi?


Driftsäkerhet - Om vi levererar en undermålig lösning kommer vi att lägga tid på att avhjälpa fel - det gagnar varken oss och framför allt inte våra kunder.
Därför hårdtestar vi produkterna vi säljer. Vi kan produkterna vi säljer och vi vet hur vi ska skräddarsy en lösning utefter kundens behov.


Användarvänlighet - Som en naturlig del av vår installationsprocess tar vi oss tid att anpassa menyerna i maskinernas displayer så att de har rätt funktionalitet för varje kund. Vi tar fram kundspecifika lathundar, där den anpassade menyn beskrivs på ett enkelt sätt för att minska bördan på IT-avdelningen.

Kostnad - Med vår debiteringsmodell kan vi sänka era driftkostnader. Kolla på det här klippet för mer information!

Miljö - Många tillverkare har ett bra miljöarbete, men vilka sticker ut från mängden? Kyocera har innovativa lösningar för att ta det till en ny nivå.
Två konkreta exempel är resttonerbehållaren och skrivartrummorna. Resttonerbehållaren är en standardförbrukningsartikel som med jämna mellanrum behöver bytas ut. För att minimera miljöpåverkan har Kyocera tagit fram en lösning som innebär att den svarta tonerkassetten, när den blir tom, utgör en resttonerbehållare.
Man matar helt enkelt in den utnyttjade svarta tonerkassetten i resttonerluckan och vips har man en ny resttonerbehållare.

Trummor är likaså en standardförbrukningsartikel som med jämna mellanrum behöver bytas ut. Kyoceras trummor är tillverkade i finkeramik, samma material som används i högpresterande bilbromsar - ett av världen starkaste material. En trumma håller generellt omkring 100 000 utskrifter innan den är förbrukad. Kyoceras håller upp till 600 000 utskrifter. Färre byten av trummor leder till färre driftstopp, mindre miljöpåverkan (material, tillverkning och transporter) och naturligtvis lägre kostnad.


Service & Support - Vi har sammanflätat våra system med Kyocera. Det innebär att våra maskiner realtidsövervakas för att identifiera driftstörningar.
Vi kan produkterna vi säljer och kan avhjälpa fel snabbt och effektivt.


Produktivitet - Är det möjligt att effektivisera arbetsflöden med hjälp av printlösningen?
Svaret är ja. Det kan röra sig om så enkla saker som snabbval i displayen till avancerade skanninglösningar. Vi vet vilka möjligheter som finns.


Flexibilitet - Våra avtal är levande och produkterna vi jobbar med är utbyggbara. Om du får förändrade behov kan vi tillgodose dessa.

Säkerhet - En multifunktionsskrivare är lika sårbar för angrepp som andra enheter i IT-mijön. Vi hjälper er att säkra upp er miljö med adekvata åtgärder.