Arbetsplats-som-tjänst

Det är en del att tänka på… licenser, garantier, support, olika datormodeller, konfiguration, antivirus, löpande underhåll och uppdateringar, hantering av uttjänta datorer och inte minst tid och kostnader. Vore det inte skönt att få det hanterat av en dedikerad partner – allt paketerat i form av en månadskostnad.

Slipp alla bekymmer

Med vår tjänst ”arbetsplats-som-tjänst” får ni både kostnadskontroll, support och ni frigör en massa tid. Ni behöver ni inte längre fundera på att leta fram fakturor, telefonnummer eller försöka lösa problem själva. Med en kontaktyta får ni och era användare hjälp av oss.


Era kundspecifika paket kan enkelt beställas via vår webbshop.

Cirkulärt alternativ
Vill du göra en god gärning för miljön och samtidigt göra en kostnadsbesparing?
Vi tillhandahåller även begagnade produkter som har genomgått noggranna tester där
produktens funktioner och komponenter kontrolleras, rekonditioneras och vid behov repareras. Arbetsplats-som-tjänst med en grön prägel.
Allt inkluderat
  • Hårdvara
  • Support
  • Installation/driftsättning
  • Uppkoppling till vår helpdesk
  • Löpande underhåll och uppdateringar
  • Managerad antivirus
  • Livscykelhantering
  • Ingen investeringskostnad
  • Alltid modern utrustning

Vi ställer upp för de som ställer upp!


Technix erbjuder speciella villkor för Non-profit-organisationer.
Våra interna tjänster tillhandahålls i den mån det går till självkostnadspris medan vi gör gemensam sak i att förhandla fram rätt villkor och förutsättningar för er hos tillverkarna. Med vår erfarenhet vet vi vilka tillverkare som kan tillhandahålla särskilda villkor för Non profit organisationer.
Vi kan även undersöka möjligheterna att tillhandahålla cirkulära alternativ.

Tveka inte att kontakta oss om ni vill veta mer!

Hur det fungerar

Hårdvara
Vi definierar vilka behov ni har och tar fram ett par förslag på passande datormodeller samt tillbehör som skärmar, dockningsstation och tangentbord och mus.


Support
Tjänsten inkluderar obegränsad fri support - ring in, få hjälp via teamviewer eller maila till oss när du vill och hur mycket du vill om problem med datorn.


Installation/driftsättning
Datorn konfigureras i vår försorg så att användaren får en startfärdig dator.


Uppkoppling till vår helpdesk

Med hjälp av marknadens bästa remote monitoring management verktyg övervakar, underhåller och uppdaterar era användares datorer. Det sofistikerade verktyget ger datorerna en säker och krypterad uppkoppling mot vår support.


Löpande underhåll och uppdateringar

Vår supportavdelning ombesörjer bl.a. att viktiga säkerhetsuppdateringar utförs, att driftstörningar på datorerna upptäcks samt att proaktiva åtgärder vidtas för att undvika driftstopp på datorerna.


Ingen investeringskostnad och alltid modern utrustning  
Med arbetsplats-som-tjänst säkerställer du även att ni alltid har IT-utrustning som är modern. När 36 månader har gått kan vi förse er med ny utrustning.

Managerad antivirus
Med en hotbild som blir alltmer närvarande är det en ansträngande utmaning att ständigt försöka säkerställa att man har ett fullgott skydd på samtliga datorer. Med arbetsplats-som-tjänst hanterar vi detta åt er med hjälp av antivirus-skydd i världsklass. Vi förser era datorer med antivirusskydd och ombesörjer övervakning, regelbunden kontroll samt schemalagda virussökningar. 

Livscykelhantering

Vi tar tillbaka utrustningen och ser bl.a. till att hårddisken raderas så att er information inte kommer i orätta händer.


Sale and leaseback

Har ni redan IT-utrustning – inga problem!
Vi tar fram ett förslag där vi köper tillbaka utrustningen av er och använder den som grund för er arbetsplats-som-tjänst. Enbart nytillkomna användare behöver ha ny IT-utrustning. Ni får alla fördelar med tjänsten.

Tillägg
Vill du göra det ännu enklare och få färre kontaktytor – vi hanterar även era Microsoft 365-licenser. Vi är Microsoft CSP-partner. Få allt på en faktura, både arbetsplats-som-tjänst och licenserna.

Backup 
Med tilägget "Backup" kan vi backa upp Microsoft 365 och/eller hela datorn.
Allt skickas och lagras säkert och krypterat. 

Kontakta oss