Vårt arbete kring ISO 26000

Här finner du vårt arbete kring ISO 26000, en internationell standard som riktar sig mot socialt ansvarstagande i organisationer. ISO 26000 erbjuder riktlinjer för hur företag och organisationer kan integrera socialt ansvarstagande i sin verksamhet och samspel med intressenter. Vi strävar också efter att harmonisera våra åtaganden med Agenda 2030, FN:s globala ramverk för hållbar utveckling. Genom att tillämpa principerna och målen i Agenda 2030 i kombination med ISO 26000, vill vi främja hållbarhet, etik och samhällsansvar i vår verksamhet och bidra till att uppnå en mer hållbar och rättvis värld.


Trygga & transparanta lösningar

Vi vill verka för god marknadsföring, information & avtalsmetoder genom att erbjuda transparanta tjänster anpassade för kunderna. Vi gör det genom att erbjuda avtal utan bindningstider och dolda avgifter. Vi tar även fram tjänster specifikt för våra kunders behov i samråd med dem. Idag är vi relativt unika med att erbjuda bindningsfria avtalstjänster och vi vill fortsätta bana vägen framåt för transparanta och schyssta villkor.

Målsättning medellång sikt:

Påverka beslutsfattare att kravställa lika villkor på upphandlingar och verka för att offentliggöra detta.

Målsättning kort sikt:

Säkerställa att informationen är lättillgänglig.

Hållbart genom hela värdekedjan

Vi vill verka för en hållbar värdekedja genom att primärt använda svenska leverantörer som vi kvalitetssäkrar efter deras arbete med ISO 9001, 14001, 27001. Vår målsättning för 2024 är att även börja kontrollera om de efterföljer UNGCs 10 principer. Detta gör vi även genom att arbeta med våra leverantörer för att säkerställa att de följer hållbara praxis och minskar sina egna utsläpp och miljöpåverkan.

Målsättning medellång sikt:

Erbjuda våra kunder en C02-rapport på alla IT- och tjänsteinköp.

Målsättning kort sikt:

På kort sikt strävar vi efter att ta fram en grön inköpspolicy där vi prioriterar miljövänliga transporter.

Våra medarbetare i fokus

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi vill vara en plats där man kan utvecklas och fördjupa sin kunskap inom olika områden. Detta gör vi genom att två gånger om året gå igenom en kompetensutvecklingsmatris där vi går igenom vilka områden som bör fokuseras på samt sätter upp en plan för det kommande halvåret. Medarbetarna får alltid utföra utbildningarna under arbetstid och eventuella utbildningar som kostar pengar står Technix för.

Målsättning medellång sikt:

Fortsätta stötta våra medarbetare i deras kompetensutveckling genom att skapa en trivsam & stressfri arbetsmiljö. Detta vill vi göra genom att ha gemensamma aktiviteter regelbundet samt dedicera tid för utbildningar

Målsättning kort sikt:

Förenkla möjligheten till utökat distansarbete för att underlätta balansen mellan privat och arbetslivet.

Smartare resursanvändning

Vi vill verka för cirkulära lösningar och hållbart användande genom att erbjuda miljöcertifierade återtag på IT-utrustning som sedan säljs på nytt eller destrueras på ett miljövänligt sätt. Vår målsättning är att gammal IT-utrustning inte ska ligga oanvänt utan vi ger verksamheter ett enkelt sätt att sälja sin gamla utrustning som vi sedan ser till att den restaureras och lever vidare.

Målsättning medellång sikt:

Öka andelen totala besparingar koldioxidekvivalenter i kg (CO2) med 30% till 2025. Detta ska vi göra genom tydligare information i våra kanaler samt tajtare samarbete med vår partner. 

Målsättning kort sikt:

Tydliggöra tillhandahållandet kring återtag i vår webbshop och publicera en sektion med populära begagnade artiklar.