Integritetspolicy

Technix IT AB värderar skyddet av personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet.

Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter
enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna policy gäller i situationer där Technix IT AB (”Technix IT AB”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen samt supportportalen. Genom att använda vår webbplats samt supportportalen godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.


Varför samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in dina personuppgifter endast när vi har en rättslig grund för det. För varje specifik behandling av personuppgifter där vi samlar in personuppgifter från dig informerar vi dig om behandlingen av personuppgifter är lagstadgat eller krävs för att ingå ett avtal och om det är en skyldighet att lämna personuppgifterna eller inte samt möjliga konsekvenser om du väljer att inte göra det.

Var sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EU / EES. Technix IT AB använder leverantörer för e-post, molntjänster etc. där personuppgifter kan överföras till och behandlas i ett land utanför EU / EES. Varje sådan överföring av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande lagar. För överföringar utanför EU / EES använder Technix IT AB standardavtalsklausuler som bilaga till våra personuppgiftsbiträdesavtal enligt kapitel V i GDPR.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid. När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, till exempel med stöd av samtycke när du anmäler dig till våra event eller registrerar ett ärende i supportportalen behandlar vi endast personuppgifterna om det är nödvändigt och / eller lagstadgat för ändamålet. När det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem.
Personuppgifter som endast samlas in för ett visst ändamål hålls till ett minimum för att kunna utföra syftet, även känt som dataminimering.


Mottagare av dina personuppgifter
Vi säljer inte, handlar eller överför på annat sätt din personliga information till tredje part. Undantag är avtalade tredjeparter som hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår verksamhet, leverera varorna du beställer eller tillhandahålla tjänster, om dessa parter samtycker till att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte avtalats.


Dina rättigheter gällande dina personuppgifter
Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta dpo@technix.se för mer information.
Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.


Överföring av personuppgifter till tredjeland
Vi kan komma att publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida. Dessa tredjeparts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.


Ändringar i den här integritetspolicyn
Technix IT AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2022-09-02

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till oss på e-post:  dpo@technix.se


Vilka personuppgifter vi samlar in och behandling av personuppgifter i Technix IT AB:s webbshop

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär.
När du beställer produkter och tjänster från Technix IT AB, registrerar dig för våra evenemang och seminarier, registrerar ärenden i supportportalen, letar efter lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar, kan vi fråga dig att fylla i formulär där du ger oss dina personuppgifter.

Vi samlar in hur besökare använder webbplatsen och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsfunktioner och innehåll.

När konton skapas och produkter samt tjänster beställs från vår webbshop behandlar vi personuppgifter om kundens representant enligt de ändamål och villkor som framgår av denna integritetspolicy.

Detta innebär att kunden accepterar Technix IT AB:s behandling av personuppgifter för sina företagsrepresentanter när konton skapas i Technix IT AB:s webbshop. Det innebär vidare att kunden själv inhämtar samtycke i sin egen organisation om kontobegäran inte sker från företagsrepresentanten själv.

För företagsrepresentantkonton i webbshopen behandlar vi personuppgifter som namn, e-postadress och eventuellt mobiltelefonnummer samt den informationen du tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. Även personuppgifter som anställningsnummer kan komma att sparas på kundens begäran. Har kontoinnehavaren inte loggat in under 12 månader kommer kontot automatiskt att inaktiveras. Ett inaktiverat företagsrepresentantkonto kan återaktiveras på kundens, eller företagsrepresentantens begäran. 24 månader efter senaste inloggning kommer företagsrepresentantkonton automatiskt att raderas. Radering kan även ske på begäran från kunden eller företagsrepresentanten. Observera att undantag till komplett radering kan finnas under pågående avtal med kunden. Vi förbehåller oss även rätten att radera konton om vi ser att dessa missbrukas på något sätt.


Behandling av personuppgifter vid rekrytering
I kontakt med Technix IT AB under rekryteringsprocesser så lagras det personuppgifter och tillhörande information som anses lämplig i syfte att skapa en effektiv rekryteringsprocess. De personuppgifter vi behandlar är information som inhämtas från publika källor samt information som du aktivt tillhandahåller oss vid kontakt. Dessa personuppgifter behandlar vi med stöd av en intresseavvägning och personuppgifterna används enbart av de på Technix IT AB som aktivt arbetar med rekrytering.

Tiden vi sparar dina personuppgifter beror på hur länge vi anser att en viss kandidat kan vara aktuell för våra tjänster,  kandidaterna som finns sparade revideras årligen för att säkerställa att vi har aktuella uppgifter.