Intranät-som-tjänst

Intranätet är en organisations digitala knutpunkt. Ett bra intranät är ofta en hörnsten för en välorganiserad verksamhet.
Här kan medarbetarna bl.a. läsa nyheter, dela med sig av information och samverka.

Enkelt för alla

Vi har byggt intranät till många bolag och organisationer och hjälper till löpande med att supportera dem. Våra lösningar baseras på Microsoft SharePoint vilken ingår i de vanligaste Microsoft-abonnemangen.

Från ax till limpa eller bara något däremellan

Vi kan bygga intranätet från grunden och managera lösningen löpande.
Ni ombesörjer det roliga som till exempel att lägga upp nyhetsinlägg medan vi sköter strukturella förändringar och bygger funktioner.

Vi kan även bygga grundstrukturen för att sedan instruera er hur man fyller på med funktioner. Därefter finns vi tillgängliga som ett stöd och kan hjälpa till när det behövs.

Rätt information på rätt plats

Ett SharePoint-baserat intranät är en säker lagringsyta som dessutom kan behörighetregleras. Vissa sidor, mappar eller dokument på intranätet kan begränsas så att de enbart görs tillgängliga för vissa utvalda individer eller grupper.

Dessutom blir det enkelt att komma åt Intranätet eftersom det är webbaserat.


Dokumentbibliotek

Med en samlingspunkt för information kan man säkerställa att alla medarbetare alltid har korrekt och uppdaterad information och den ”senaste versionen” av olika dokument.
All information på intranätet blir sökbar - man får ett ”eget Google”.
Kontakta oss