Återtag

Har ni IT-utrustning som ni inte använder?
Låt oss köpa utrustningen av er!

Vad är ett återtag?
Om ni har uttjänt utrustning eller utrustning ni inte längre har användning för så kan ni sälja tillbaka er begagnande IT-utrustning till oss eller skicka den till oss för säker återvinning och destruering av data. Återtag innebär att vi hämtar, hanterar, säkerhets- raderar eller destruerar er gamla IT-utrustning.

Ni får sen en kreditering eller utbetalning för produkterna av oss.

Hur går det till?
Ni kontaktar oss och meddelar att ni är intresserade av ett återtag.
Om ni vet vad all utrustning är för något så kan ni få en uppskattning på värdet för återtaget innan ni tar beslut. En av våra kundansvariga hjälper er genom processen.

Processen består av följande steg:

 • Leverans av säkerhetsskåp och packlådor för hämtning.
 • Transport av produkterna med säkra och hållbara Fair-transporter.
 • Kvalitetsbedömning och funktionstestning (vid återköp).
 • Avidentifiering, dataradering och uppgradering av produkterna (vid återköp).
 • Avidentifiering, dataradering och materialåtervinning (vid destruering).
 • Försäljning av återanvändbara produkter till skolor och företag.
 • Ersättning och raderingscertifikat skickas till er.
Återtag av it-utrustning
 • Få betalt för begagnad utrustning
 • ISO-certifierad hantering
 • Bra för miljön
 • Säker hantering av er data
 • Miljödiplom