We've got your back

PC-drift är en tjänst där vi med hjälp av marknadens bästa remote monitoring
management-verktyg övervakar, underhåller och uppdaterar era användares datorer.

Låt oss göra jobbet!

Det sofistikerade verktyget ger datorerna en säker och krypterad uppkoppling mot vår support.
Vår supportavdelning ombesörjer bl.a. att viktiga säkerhetsuppdateringar utförs, att driftstörningar på datorerna upptäcks samt att proaktiva åtgärder vidtas för att undvika driftstopp på datorerna. Allt är enkelt paketerat i en fast månadsavgift per dator.

Antivirus

Med en hotbild som blir alltmer närvarande är det en ansträngande utmaning att ständigt försöka säkerställa att man har ett fullgott skydd på samtliga datorer.

Med våra PC-drifttjänster hanterar vi detta åt er med hjälp av antivirus-skydd i världsklass. Vi förser era datorer med antivirusskydd och ombesörjer övervakning, regelbunden kontroll samt schemalagda virussökningar. Med vårt cloudbaserade antivirus-skydd kan vi upptäcka avvikelser och hot och vidta åtgärder för att det inte ska uppstå problem.

Med tjänsten säkerställer vi att samtliga datorer alltid är skyddade för att ni ska slippa tänka på detta. Antivirus ingår i Medium och Large.


PC-DRIFT i världsklass
  • Vi hjälper era användare
  • Erfarna tekniker och konsulter
  • Support via TeamViewer
  • Support via telefon
  • Support via RMM-applikation
  • Microsoft-partner

Är ni ett non-profit eller utbildningsföretag? Läs mer här

Inga krångliga avtal eller långa bindningstider!


Small
– I Smallpaketet ingår ”remote monitoring management” vilket innebär vi övervakar, underhåller och uppdaterar era användares datorer via en säker och krypterad uppkoppling.

Medium – I Mediumpaketet ingår även antivirusskydd som uppdateras och övervakas av vår servicedesk så att användarnas datorer alltid har rätt skydd.

Förutom det som finns i ovanstående paket ingår även följande i Large:

• Microsoft 365 Business Standard. Technix är CSP-partner till Microsoft.
Om ni redan har Microsoft 365 abonnemang så tar vi över ansvaret för dessa. Licenskostnaden är redan inkluderad i månadskostnaden för Largepaketet. Om er organisation har behov av fler licenser så kan dessa adderas.

• Backup av Microsoft 365. Obegränsad backup-volym samt historik. Tjänsten tar backup på all data i Microsoft-miljön för att skydda data som tas bort av misstag samt med flit av användare. Backupen täcker E-post, OneDrive, SharePoint och filer som sparas i Teams.


Vill du höra mer? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp dig!