Våra certifieringar

Vi innehar ISO27001-certifiering för informationssäkerhet.
Vi har även kvalitets- och miljöcertifieringar.
Välkommen till en trygg leverantör.

Informationssäkerhet

Kvalitet & miljö

FR2000 ett ledningssystem för certifiering av
 • kvalitet

 • miljö

 • arbetsmiljö

 • kompetens

 • brandskydd

 • socialt ansvarstagandeFR2000:2017 är reviderat för att säkra följsamhet mot:
 • ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
 • ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö
 • ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande,
 • SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning
 • OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskydd
"Att vara certifierade är väldigt viktigt för oss.
Det innebär att vi har väldefinierade rutiner och processer som borgar för en bra kundupplevelse"

Johan Budak, VD 


Konfliktmineralpolicy

Vi har bestämt oss för att göra allt vi kan för att eliminera användningen av konfliktmineraler.
Ladda gärna ned och läs vår konfliktmineralpolicy.