Inte på bekostnad av organisation, utan tack vare!

 

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Det går lätt att konstatera att vi har vuxit i en synnerligen snabb takt.
Lika lätt är det att detta kan ske på bekostnad av organisation och ordning och reda.

En av de viktigaste faktorerna för vår framgång har tveklöst varit det stora fokuset på rutiner och processer.
Detta har tjänat oss väl och varit en starkt bidragande anledning till att vi har vuxit utan växtvärk.
Väldefinierade rutiner och processer borgar för en fungerande organisation som i slutändan kan sörja för en bra kundupplevelse.
 
Våra kunders förtroende är avgörande för vår framgång. Genom ISO 9001-, 14001- och 27001-standardernas bästa praxis och riktlinjer kan vi identifiera och hantera risker på ett proaktivt sätt, vilket minimerar sannolikheten för kvalitetsbrister, miljöbrister, säkerhetsincidenter och dataintrång.

Certifieringarna fungerar som ett bevis på att vi har implementerat robusta säkerhetskontroller och processer för att skydda våra kunders data och säkerställa en god kvalité samt minska vår miljöpåverkan. Detta ger våra kunder en trygghet och visar att vi är engagerade i att upprätthålla deras förtroende."Att vara certifierade är väldigt viktigt för oss.
Det innebär att vi har väldefinierade rutiner och processer som borgar för en bra kundupplevelse"

Johan Budak, VD 
Våra certifieringar

Vi innehar ISO 9001-, ISO 14001- och ISO 27001-certifiering.
Välkommen till en trygg leverantör.


Ladda ned våra certifikat:Konfliktmineralpolicy

Vi har bestämt oss för att göra allt vi kan för att eliminera användningen av konfliktmineraler.
Ladda gärna ned och läs vår konfliktmineralpolicy.