Technix kvalitets- och miljöcertifiering

FR2000 ett ledningssystem för certifiering av
 • kvalitet
 • miljö
 • arbetsmiljö
 • kompetens
 • brandskydd
 • socialt ansvarstagande

FR2000:2017 är reviderat för att säkra följsamhet mot:
 • ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
 • ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö
 • ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande,
 • SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning
 • OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete


"Att vara certifierade är väldigt viktigt för oss.
Det innebär att vi har väldefinierade rutiner och processer som borgar för en bra kundupplevelse"

Johan Budak